Bir Şehrin Sürdürülebilirlik Stratejisi; Girişimcilik

Kategori :
Girişim
Yazar :

Kalkınmayı ve ekonomik faaliyetleri tanımlayan sürdürülebilirlik kelimesi günümüzde salt iktisadî anlamının dışına çıkarak sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir ulaşım, sürdürülebilir tüketim, sürdürülebilir mimari vb. birbirinden farklı alanlara ait terimlerde kendini göstermeye başladı. 

Rio’da 2000 yılında yapılan Sürdürülebilir Kent Konferansı ile birlikte sürdürülebilirlik kavramı artık kentler ile ilişkilendirilmeye başlandı. Kentsel sürdürülebilirlik yaklaşımı, içerisinde, büyüme oranının kontrol altında tutulması ve arazilerin kullanımlarının planlanması, kentlerin tasarımı, konutlar, eşitlik, ulaşım imkanları, çevrenin korunması ve yenilenmesi, enerji ve malzeme kullanımı, yeşil mimari ve çevresel adalet, iktisadi kalkınma ve nüfus konularını içeriyor.

“Sürdürülebilirlik kavramı kente uygulandığında, kentsel alanın ve bölgesinin, toplumun arzu ettiği yaşam kalitesi düzeylerinde işlevlerini sürdürmeye devam etmesi, ancak bunu yaparken mevcut ve gelecek nesillerin seçeneklerini kısıtlamaması ve kentsel sınırlar içinde ve dışında olumsuz etkilere neden olmaması anlamına gelmektedir.”

Kentsel sürdürülebilirlik kavramı ülkelerin kalkınma hedeflerinin hangi ölçüde gerçekleştirildiğinin tespiti açısından da gün geçtikçe önem kazanıyor. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve bugünün kaynaklarını gelecek nesillere aktarmak için Bileşmiş Milletler aracılığında belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma amacı hepimizi ilgilendiriyor. Parçası olduğumuz ve önemsediğimiz dünyamızın (kentlerimizin) daha yaşanabilir bir yer olması için sadece devletlere ve kurumlara değil bizlere de önemli görevler düşüyor.

Son 10 yılda girişimcilik kavramının ve de özellikle teknoloji tabanlı girişimciliğin bu kadar yaygınlaşması ile startuplar, kentsel sürdürülebilirlik açısından son derece kilit bir rol üstlenmeye başladı. 

 

Kentsel sürdürülebilirlik meselelerine yenilikçi çözümler sağlamayı hedefleyen girişimler, dünyayı değiştirecek boyutta etki yapma konusunda başarı elde etmeye başladı bile. Şehirlerin enerjisini sürdürülebilirlik yönünde seferber eden ve bir başka dünyanın mümkün olabileceğini düşündürüp, ispat eden girişimlerden bazılarını (yazıma sığamayan pek çok başarılı örnek olduğunu bilerek ve onlardan özür dileyerek) sizlerle paylaşmak isterim.

BUZ PROJE; kentsel atıkları kurutmak ve kısmen stabilize etmek için mekanik-biyolojik arıtma tesislerinde kullanılan çözümler üretmektedir.
 

A2 TEKNOLOJİ; Yapay zeka ve makine öğrenimi metodolojilerine dayanan senaryo tabanlı özgün video analiz algoritmaları ile şehirlere plaka tanıma sistemleri, elektronik denetleme sistemleri ve video içerik analizi alanlarında gelişmiş çözümler sunmaktadır.

 

REENGEN; Bir IoT platformu olan girişim, kamusal alanlarda bulunan güneş enerjisi panellerinin tek çatıda yönetilmesini sağlıyor. 

 

NANOSİLVER; Ekolojik teknolojiler kullanılarak sentezledikleri nanogümüşü kullanarak; belediyelerdeki sosyal alanlarda nano-gümüş esaslı hijyen çözümleri geliştiriyor. Sadece bireyler için değil aynı zamanda patili dostlarımız için de.

 

DUCKT; Scooterlar için bir şarj istasyonu. Belediye alanlarında patentli evrensel adaptör ve IoT şarj çözümü ile katkı sunuyor. ​ 

 

BLUEDOT; Kentlerde elektrikli araç kullananlara, en yakın şarj ünitesinin nerede olduğunu gösteren bir uygulama. İspark tarafından kullanıyor ve Lizbon’da başarılı işbirliği örneği olarak kabul edildi. 

 

B4AFC;  Toplumdaki eşitsizliklerini ortadan kaldırmak için ileri yaştaki insanların sosyalleşmesini sağlıyor. Böylece ileri yaş yetişkinlerinin mesleki, fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vererek yaşam kalitelerini arttırıyor. 
 

ZOOP; mini bir ulaşım platformu ve güneş enerjisiyle çalışıyor. İlk geliştirilen araçlar Maslak bölgesinde deneme sürecini tamamladı.

 

ÇEKİRDEK ARGE; Belediye araçlarının rota optimizasyonlarını yaptığı gibi, lastik içi basıçların ölçümü ve takibini de yapabilen bir girişim. Bu sayede sürdürülebilirlik için karbon salınımı ve akıllı ulaşım temalarında çözümler geliştiriyor.
 

HEXTECH GREENGeliştirdikleri iç mekan tarım teknolojisi ürünleri ile şehirlerde de tarımsal üretimi mümkün hale getiriyorlar.
 

VULNHEROBelediyelerin proaktif güvenlik yaklaşımlarını geliştirmek üzere güvenlik açıklarından kaynaklı gerçek risklerini daha kolay ve yönetilebilir şekilde ölçebilmelerini ve riskleri gidermelerini sağlayan bulut tabanlı servistir.

 

AKE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ; Sürdürülebilir çevre anlayışı ile kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, kaynağında ayrı biriktirilmesi gereken ambalaj atıkları için ihtiyaca ve talebe yönelik toplama ve biriktirme ekipmanları üretimi yapıyor.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar başta olmak üzere, tüm amaçlar için teknolojik çözüm geliştiren yukarıda bahsi geçen ve bugünün kaynaklarını, gelecekteki sahiplerine ulaştırma konusunda gayret gösteren girişimleri sizlere duyurmak benim için önemli bir görevdi. Bu gayreti gösteren ve bütün bunları mümkün kılan girişimleri tanıyınca, sizlerin de umarım şehirlerin ruhlarını koruyabileceğine inancınız artmıştır.


Teknoloji odaklı girişimlerin, kentler tarafından daha fazla desteklenmeye ihtiyaçları var. Kentsel sürdülebilirliği önemseyen ve hayat bulması için ortam sağlayan tüm kent paydaşlarına, özellikle belediyelerimize ve bütün bunları mümkün kılan (şehirlerin gerçek liderleri olan) girişimcilerimize sonsuz teşekkürler.